FUNDACJA NA RZECZ PERSPEKTYW „CEL”

Od wielu lat, zdobywając doświadczenie, spotykałem niezwykłych ludzi. I choć urodziliśmy się w innych miejscach, mamy inny kolor skóry czy wyznanie więcej nas łączy niż różni. Każdy z nas chce być szczęśliwy, kochać i być kochany, rozwijać się, zapewnić swoim dzieciom lepsze życie. Potrzebujemy czuć się bezpiecznie, żeby się uczyć i rozwijać. Los jednak nie dla wszystkich jest łaskawy. Każdy z nas posiada możliwości, szanse i perspektywy. To od naszych wyborów zależy jak potocz się życie. Na własnym przykładzie wiem jak źle podjęte decyzje mogą przerodzić się w niewyobrażalne problemy, które pozostawią w nas ślad na zawsze, a przypięta łatka uniemożliw realizacje wyznaczonych celów. Często wymarzony cel wydaje się nieosiągalny, zwyczajnie brakuję perspektyw, a wyznaczona droga okazuję się tak kręta, że zatrzymujemy się lub co grosza zawracamy.
Dziś wiem, gdzie popełniałem błędy, czego brakowało, a także co mogło pomóc czy gdzie nie słuchałem, a powinienem. Dlatego w 2016 roku zdecydowałem się założyć Fundację Na Rzecz Perspektyw CEL. Chcąc wspierać wszelkie dobre perspektywy rozwoju by każdy z nas mógł osiągać ten wymarzony CEL! Poprzez wyrównywanie szans ekonomicznych, społecznych i prawnych. Zapewnienie dostępu do edukacji, opieki medycznej oraz spełnia podstawowych marzenia.

Każdy z nas może.

A RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

Osiągnij Wymarzony CEL!

Bartosz Kowalski
Prezes Fundacji
Не знаете как податься на Карту Побыту? Пройдите небольшой тест.
#TwojePerspektywy

JESTEŚMY DUMNI Z NASZYCH ZAŁOŻEŃ I REALIZOWANYCH PROJEKTÓW

JAK MOŻESZ POMÓC?
Wejdź na profile Fundacji Na Rzecz Perspektyw CEL na Facebooku, Instagramie czy LinkedIn. Zalajkuj je, dołącz do naszej społeczności, śledź wpisy i udostępniaj ważne akcje, dzięki czemu coraz więcej osób dowie się o tym, co razem robimy.

Możesz wesprzeć nas jednorazową wpłatą albo deklarując stałe comiesięczne darowizny, dołączyć do akcji #TwojePerspektywy i powiększyć grono osób, które w bezinteresownym geście przyjaźni zdecydowały się pomóc. Pamiętaj, że nie ma za małych wpłat, liczy się każdy gest!

Ciekawych projektów i akcji, w które będziecie się mogli zaangażować, będzie u nas przybywać, więc zostańmy w kontakcie :-)

Content Oriented Web
Polityka Prywatności
Traktując jako priorytet bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych przez system dbamy aby wszystkie nasze działania pozostawały w zgodzie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej także jako RODO. Wypełniając obowiązki informacyjne, dla zachowania transparentności i zrozumiałości stosowanych przez nas zasad ochrony Państwa danych osobowych, przedstawiamy Państwu niniejszą politykę prywatności.  Informacje o Administratorze danych osobowych przetwarzanych jest FUNDACJA NA RZECZ PERSPEKTYW CEL

Dane osobowe na poradnikprzedsiębiorcy.pl
Niniejsza polityka prywatności nie odnosi się do Porad Online. Zasady przetwarzania danych w związku z korzystaniem z porad Online zawarte są w Regulaminie Porad Online.

Administrator przetwarza dane:

Czytelników korzystających z porad online - polityka prywatności dotycząca porad online stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Porad Online.

przekazywane bezpośrednio przez Czytelników poradnikprzedsiębiorcy.pl w związku z korzystaniem z pozostałych formularzy zamieszczonych na stronie: imię, nazwisko, adres email, numer NIP, numer telefonu, inne dane podane dobrowolnie przez Czytelnika w treści wiadomości. Korzystanie z formularzy i podanie w nich swoich danych osobowych jest dobrowolne. Wypełnienie formularza oznacza zgodę na przetwarzanie podanych danych przez Administratora. Czytelnik może w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem.

W celu wycofania zgody należy wysłać informację mailową na adres: biuro@winswydawnictwo.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie Administrator przetwarza dane osobowe?
Podane przez Czytelnika dane będą przetwarzane w celu:

udzielenie odpowiedzi osobom, które skorzystały z formularza “napisz do redakcji”; 

podjęcie działania zgodnego ze zgłoszonym żądaniem w tym skontaktowania się z wybranymi osobami aplikującymi przez formularz “zostań ekspertem poradnika przedsiębiorcy” lub “zostań naszym ekspertem” oraz skontaktowanie się i przedstawienia oferty osobom które wypełniły formularz “reklamuj się u nas”.

Statystycznym. W celu poprawy naszych usług sprawdzamy czas i sposób korzystania z naszego serwisu.

komunikowania za pośrednictwem portali społecznościowych oraz umożliwienia Czytelnikom aktywności na tych portalach

Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych jest:

podjęcie działań na żądanie Czytelnika;

niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, którymi są:

umożliwienie nawiązania kontaktu z redakcją;

prowadzenie anonimowych statystyk w celu poprawy usług.

posiadanie profili na portalach społecznościowych

zgoda Czytelnika na przetwarzanie danych zawartych w formularzu 

Informacje o odbiorcach danych osobowych
W witrynie, znajdują się “wtyczki” do portali społecznościowych (Facebook, Twitter, Linkedin). Wraz z dostawcą danej wtyczki Administrator jest administratorem danych osobowych przy czym odpowiedzialność Administratora ogranicza się do zbierania oraz transmisji danych (informacji o adresie IP oraz identyfikatora przeglądarki internetowej) do ww portali. Użycie wtyczki powoduje przesłanie danych (informacji o adresie IP oraz identyfikatora przeglądarki internetowej) do portalu, którego wtyczka została użyta. Korzystanie z wtyczek jest dobrowolne, użycie wtyczki oznacza zgodę na przekazanie danych portalowi, z którego wtyczki Państwo korzystają.

Dane osobowe Czytelników nie są przekazywane ani udostępniane innym stronom trzecim. Okoliczność ta nie wpływa na obowiązki Administratora wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Powierzenie przetwarzania
Dane osobowe Czytelnika mogą przetwarzać w imieniu Administratora podmioty trzecie, np. dostawcy odpowiedzialni za dostarczenie infrastruktury informatycznej (hostingodawca, operator poczty elektronicznej, firma zarządzająca siecią komputerową). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje odpowiedniej ochrony danych osobowych.

Czy Administrator przekazuje zebrane dane do państw trzecich?
Administrator nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich. 

Jakie prawa przysługują Czytelnikowi w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora?
Osoba, której dane dotyczą uprawniona jest do żądania:

dostępu do danych, które jej dotyczą;

sprostowania danych, które jej dotyczą;

usunięcia danych, które jej dotyczą

ograniczenia przetwarzania danych, które jej dotyczą

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych

przeniesienia danych osobowych

Ponadto, w przypadku w którym przetwarzanie przez Administratora odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez właściciela danych osobowych, osobie tej przysługuje prawo cofnięcia zgody (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które odbywało się przed jej wycofaniem). 

Osoba, której dane dotyczą, uprawniona jest do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Czy Administrator wykorzystuje pliki cookies? 
Pliki cookies wykorzystywane w Systemie mogą zawierać dane osobowe w postaci numeru IP, których jednak z uwagi na wykorzystanie zanonimizowane Administrator nie zapisuje i nie przechowuje. Prosimy o zapoznanie się z polityką plików cookies.

Na poradnikprzedsiębiorcy.pl używane są również ciasteczka firmy Gemius. Ciasteczka te używane są w celu prowadzenia badania oglądalności stron internetowych w Polsce oraz w celu badań statystycznych o ruchu na tej stronie internetowej. Gemius, prowadząc badanie, może zaprosić Czytelnika tej strony do udziału w badaniu. Zaproszenie następuje poprzez wyświetlenie kwestionariusza zbierającego dane społeczno-demograficzne, wyłącznie za zgodą Czytelnika. Czytelnik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z ciasteczek wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce. Podstawą prawną wykorzystania ciasteczek jest zgoda na przetwarzanie danych połączonych z identyfikatorem cookie, wyrażona zgodnie z aktualnym prawem, w Polsce na przykład robisz to poprzez wybór odpowiednich ustawień technicznych w przeglądarce internetowej, której używasz. Pełne dane przechowywane są przez okres 3 lat, począwszy od momentu rozpoczęcia zbierania tych danych. Dane starsze niż 3 lata są samplowane (bardzo duża część jest usuwana, a zachowywane są jedynie dane reprezentatywne) i przechowywane przez nas jedynie w celach statystycznych, z zachowaniem odpowiednich środków ochrony. W poszanowaniu Twoich praw osobistych, wspieramy ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Masz prawo do przenoszenia danych (zmiany administratora danych), usunięcia danych, które Ciebie dotyczą, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, uzyskania informacji nt. danych, które Ciebie dotyczą, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz w związku z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji (profilowanie). Masz także prawo złożyć skargę do właściwego organu ochrony danych osobowych.

Pozostałe informacje o Gemius, jego polityce prywatności i narzędziach do zarządzania przysługującymi Ci prawami można odnaleźć na stronie www.gemius.pl/polityka-prywatnosci.html 

Jak długo Administrator przechowuje zebrane dane osobowe?
Przechowujemy Państwa dane tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane i dopóki mamy do tego podstawę prawną. Dane są przez nas usuwane niezwłocznie po wygaśnięciu celu, w jakim zostały zebrane a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, niezwłocznie po jej wycofaniu.

Czy Administrator profiluje dane osobowe?
Nie. Dane osobowe nie są przez Administratora profilowane ani wykorzystywane w celach innych niż wymienione w niniejszej polityce prywatności.

Profile na portalach społecznościowych
Administrator posiada profile na następujących portalach społecznościowych:

Facebook

LinkedIn

Twitter

Administrator w ramach posiadania ww. profili przetwarza dane, osób odwiedzających te profile (takie jak komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe). Dane te są zbierane w celu:

umożliwienia właścicielom danych aktywności na portalach społecznościowych

prowadzenia portali społecznościowych i komunikowania za ich pomocą informacji o działalności Administratora

w celach statystycznych i analitycznych

Sposób kontaktu w sprawie uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych
Czytelnik może skontaktować się z Administratorem:

mailowo pisząc na adres: biuro@winswydawnictwo.pl

tradycyjnie pisząc pod adres: WINS Wydawnictwo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bolesława Krzywoustego 105/21, 51-166 Wrocław.
Zmiany w polityce prywatności
Na zmiany w polityce ochrony prywatności poradnikprzedsiębiorcy.pl może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach poinformujemy Państwa poprzez zamieszczenie informacji w zakładce polityka prywatności na głównej stronie serwisu.

Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/polityka-prywatnosci
Content Oriented Web
Statut

Fundacja na rzecz Perspektyw „CEL”
Statut Fundacji - NA RZECZ PERSPEKTYW „CEL”

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA NA RZECZ PERSPEKTYW „CEL” zwana dalej „Fundacją”
została ustanowiona przez:
a) Bartosz Jerzy Kowalski,
b) Patryk Filip Budzyński
– zwanych dalej Fundatorami, Aktem Notarialnym z dnia 22 stycznia 2018 roku, Repertorium A nr
254/2018, sporządzonym przed Notariuszem Agnieszką Rewerską, w Kancelarii Notarialnej przy ulicy.
Bysławskiej 82 lok. 104 w Warszawie.
2. W sprawach dotyczących Fundacji, Fundatorzy działają – bez jakiegokolwiek wyjątku – łącznie. W
przypadku różnicy zdań, Fundatorzy podejmują decyzję większością głosów. W przypadku wątpliwości
interpretacyjnych należy uznać za skuteczne wyrażenie woli przez Fundatorów, każde oświadczenie woli,
pod którym widnieją podpisy co najmniej dwóch Fundatorów.
3. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o
fundacjach (tekst jednolity Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.) a także ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze
zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.
4. Fundacja posiada osobowość prawną.
§ 2
Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
§ 3
1. Fundacja używa pieczęci, w treści której powinny zostać wskazane: jej nazwa i siedziba wraz z
adresem. Wzór pieczęci ustala Zarząd Fundacji.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz innych identyfikatorów, których
wzory ustala Zarząd Fundacji.
§ 4
1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Fundacja może tworzyć, zależnie od potrzeb, wewnętrzne jednostki organizacyjne, np.: filie,
instytuty oraz przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także łączyć się z innymi fundacjami, występować
jako członek stowarzyszeń oraz prowadzić działalność gospodarczą. Decyzje w tych sprawach podejmuje
Zarząd Fundacji po uzyskaniu zgody i akceptacji regulaminu jednostki organizacyjnej lub zasad połączenia
z inną fundacją bądź przystąpienia do stowarzyszenia przez Radę Fundacji. Wszelkie decyzje dotyczące
działalności gospodarczej podejmuje Zarząd Fundacji.
§ 5
Czas działania Fundacji jest nieograniczony.
§ 6
Ze względu na cele Fundacji właściwym ministrem jest minister do spraw rodziny, pracy i polityki
społecznej – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§ 7
1. Podstawową misją Fundacji jest wszelka działalność służąca pomocy społecznej, w tym pomocy
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
2. Celem fundacji jest:
a) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
b) prowadzenie działalności mającej na celu udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
c) prowadzenie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym;
d) ochrona i promocja zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.);
e) prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
f) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy;
g) prowadzenie działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
h) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości;
i) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i
innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w
praktyce gospodarczej;
j) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
k) wspieranie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
l) prowadzenie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i
młodzieży;
ł) wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
m) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
n) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
o) prowadzenie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i
współpracy między społeczeństwami;
p) prowadzenie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa,
upowszechniania i ochrony praw dziecka.
§ 8
1. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:
a) inicjowanie, prowadzenie i/ lub wspieranie (organizacyjnie, rzeczowo lub finansowo)
rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
b) inicjowanie, prowadzenie i/ lub wspieranie (organizacyjnie, rzeczowo lub finansowo)
organizacji konferencji, szkoleń, sympozjów, seminariów, kolokwiów naukowych i/ lub
edukacyjnych;
c) inicjowanie, prowadzenie i/ lub wspieranie (organizacyjnie, rzeczowo lub finansowo)
organizacji debat i szkoleń w dziedzinie nauk społecznych, ekonomicznych,
humanistycznych i przyrodniczych;
d) inicjowanie, prowadzenie i/ lub wspieranie (organizacyjnie, rzeczowo lub finansowo)
publikacji naukowych, popularno – naukowych i innych;
e) organizowanie kampanii społecznych w zakresie o jakim mowa w §7;
f) organizowanie i/ lub finansowanie stypendiów i nagród dla osób realizujących cele
Fundacji – o ustanowieniu nagród, stypendiów i tytułów honorowych decyduje Rada
Fundacji, która także określa odpowiednie regulaminy oraz prawa i obowiązki
nagrodzonych, stypendystów a także osób wyróżnionych tytułami honorowymi;
g) organizowanie i finansowanie akcji społecznych, seminariów, sympozjów, dyskusji,
konferencji, wykładów, odczytów, konkursów, festiwali, giełd, targów, pokazów, szkoleń,
pikników, zjazdów oraz innych form przekazywania wiedzy;
h) prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej, w tym wydawanie książek,
czasopism, broszur, płyt i wydawnictw specjalnych;
i) działalność edukacyjną i badawczą;
j) organizowanie i finansowanie pomocy stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych dzieci i
młodzieży z rodzin najbiedniejszych;
k) samodzielne prowadzenie działalności charytatywnej, wychowawczej oraz wspieranie
potrzebujących;
l) współpracę (krajową i zagraniczną) z organizacjami związkowymi, samorządowymi,
społecznymi, naukowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, podmiotami gospodarczymi i
instytucjami państwowymi w zakresie objętym celami Fundacji;
m) rozwijanie różnych form działalności kulturalnej
n) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w
zakresie realizacji celów działania Fundacji;
o) przeprowadzanie postępowań mediacyjnych i prawnych w rożnych jej formach;
p) działalność reklamową, wydawanie gazet, włączając gazety ogłoszeniowe i reklamowe
oraz wydawanie płyt CD, DVD w ramach kampanii społecznych i innych działań z
zakresu marketingu społecznego i reklamy społecznej, wydawniczej i informacyjnej;
q) organizowanie i finansowanie akcji oraz kampanii społecznych mających na celu poprawę
funkcjonowania instytucji publicznych, zmianę świadomości oraz kształtowanie postaw
obywatelskich, filantropijnych, patriotycznych;
r) aktywizowanie ludzi do działań prospołecznych na rzecz swojego środowiska oraz
aktywizacja w aktywnym poszukiwania pracy oraz pomoc w ukierunkowaniu na pracę
poprzez pomoc psychologiczną, szkolenia itd.;
s) propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej i międzynarodowej w
szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji.
2. Cele, których realizacja wymaga uzyskania niezbędnych zezwoleń lub koncesji, będą realizowane
dopiero po ich uzyskaniu.
3. Określone wyżej cele Fundacji, jak również sposoby ich realizacji, mogą być zmienione poprzez
zmianę niniejszego statutu.
4. Określone wyżej cele Fundacji są realizowane i finansowane przez Fundację.
§ 9
1. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, z której
dochód będzie przeznaczony na cele statutowe Fundacji. Działalność gospodarcza prowadzona będzie w
przedmiocie (PKD):
1) 41.1 Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
2) 41.10 Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
3) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
4) 41.2 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
5) 41.20 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
6) 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
7) 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,
8) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,
9) 43.22 Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i
klimatyzacyjnych,
10) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
11) 43.31.Z Tynkowanie,
12) 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej,
13) 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,
14) 43.34.Z Malowanie i szklenie,
15) 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
16) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
17) 45.1 Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
18) 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,
19) 45.2 Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
20) 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
21) 45.3 Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z
wyłączeniem motocykli,
22) 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem
motocykli,
23) 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem
motocykli,
24) 45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż
hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich,
25) 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą
żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
26) 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
27) 47.2 Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach,
28) 47.4 Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach,
29) 47.5 Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach,
30) 47.6 Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach,
31) 47.7 Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
32) 47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach,
33) 49.4 Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami,
34) 52.1 Magazynowanie i przechowywanie towarów,
35) 52.2 Działalność usługowa wspomagająca transport,
36) 52.29 Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport,
37) 55.10 Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
38) 55.20 Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
39) 55.90 Pozostałe zakwaterowanie,
40) 56.10 Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne,
41) 56.21 Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych,
42) 56.29 Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
43) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
44) 68.10 Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
45) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
46) 68.31 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
47) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
48) 77.11 Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
49) 77.12 Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
50) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej
niesklasyfikowane,
51) 78.10 Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
52) 78.20 Działalność agencji pracy tymczasowej,
53) 78.30 Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
54) 81.10 Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
55) 81.21 Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
56) 82.11 Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
57) 82.30 Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
58) 82.99 Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej
niesklasyfikowana,
59) 85.51 Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
60) 85.59 Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
61) 85.60 Działalność wspomagająca edukację,
62) 86.21 Praktyka lekarska ogólna,
63) 86.22 Praktyka lekarska specjalistyczna,
64) 86.90 Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej,
65) 87.10 Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską,
66) 87.20. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
67) 87.30 Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych,
68) 87.90 Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem,
69) 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,
70) 90.01 Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
71) 90.02 Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
72) 93.19 Pozostała działalność związana ze sportem.
ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 10
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć
tysięcy złotych), na który składają się:
– gotówka w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
2. Środki majątkowe w kwocie 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) będą przeznaczone na
prowadzenie działalności gospodarczej.
§ 11
1. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
a) funduszu założycielskiego;
b) środków finansowych i innych składników majątkowych przekazanych przez Fundatorów;
c) darowizn, subwencji, dotacji, spadków i zapisów – zarówno krajowych jak i zagranicznych;
d) dochodów z aktywów, nieruchomości, praw majątkowych, w szczególności akcji, papierów
wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym;
e) dochodów z darów i zbiórek publicznych;
f) odsetek i depozytów bankowych;
g) zysków z działalności gospodarczej.
2. Całkowity dochód, po pokryciu kosztów swojej działalności, Fundacja przeznacza wyłącznie na
własną działalność pożytku publicznego.
§ 12
Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków
organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji
pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego

Polityka Prywatności

Traktując jako priorytet bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych przez system dbamy aby wszystkie nasze działania pozostawały w zgodzie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej także jako RODO. Wypełniając obowiązki informacyjne, dla zachowania transparentności i zrozumiałości stosowanych przez nas zasad ochrony Państwa danych osobowych, przedstawiamy Państwu niniejszą politykę prywatności. 

Informacje o Administratorze danych osobowych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem poradnikprzedsiębiorcy.pl jest WINS Wydawnictwo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bolesława Krzywoustego 105/21, 51-166 Wrocław; wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS - 0000842313; NIP: 8952217886, REGON: 386101288, kapitał zakładowy 60 000,00 zł, adres e-mail: biuro@winswydawnictwo.pl

Dane osobowe na poradnikprzedsiębiorcy.pl
Niniejsza polityka prywatności nie odnosi się do Porad Online. Zasady przetwarzania danych w związku z korzystaniem z porad Online zawarte są w Regulaminie Porad Online.

Administrator przetwarza dane:

Czytelników korzystających z porad online - polityka prywatności dotycząca porad online stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Porad Online.

przekazywane bezpośrednio przez Czytelników poradnikprzedsiębiorcy.pl w związku z korzystaniem z pozostałych formularzy zamieszczonych na stronie: imię, nazwisko, adres email, numer NIP, numer telefonu, inne dane podane dobrowolnie przez Czytelnika w treści wiadomości. Korzystanie z formularzy i podanie w nich swoich danych osobowych jest dobrowolne. Wypełnienie formularza oznacza zgodę na przetwarzanie podanych danych przez Administratora. Czytelnik może w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem.

W celu wycofania zgody należy wysłać informację mailową na adres: biuro@winswydawnictwo.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie Administrator przetwarza dane osobowe?
Podane przez Czytelnika dane będą przetwarzane w celu:

udzielenie odpowiedzi osobom, które skorzystały z formularza “napisz do redakcji”; 

podjęcie działania zgodnego ze zgłoszonym żądaniem w tym skontaktowania się z wybranymi osobami aplikującymi przez formularz “zostań ekspertem poradnika przedsiębiorcy” lub “zostań naszym ekspertem” oraz skontaktowanie się i przedstawienia oferty osobom które wypełniły formularz “reklamuj się u nas”.

Statystycznym. W celu poprawy naszych usług sprawdzamy czas i sposób korzystania z naszego serwisu.

komunikowania za pośrednictwem portali społecznościowych oraz umożliwienia Czytelnikom aktywności na tych portalach

Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych jest:

podjęcie działań na żądanie Czytelnika;

niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, którymi są:

umożliwienie nawiązania kontaktu z redakcją;

prowadzenie anonimowych statystyk w celu poprawy usług.

posiadanie profili na portalach społecznościowych

zgoda Czytelnika na przetwarzanie danych zawartych w formularzu 

Informacje o odbiorcach danych osobowych
W witrynie, znajdują się “wtyczki” do portali społecznościowych (Facebook, Twitter, Linkedin). Wraz z dostawcą danej wtyczki Administrator jest administratorem danych osobowych przy czym odpowiedzialność Administratora ogranicza się do zbierania oraz transmisji danych (informacji o adresie IP oraz identyfikatora przeglądarki internetowej) do ww portali. Użycie wtyczki powoduje przesłanie danych (informacji o adresie IP oraz identyfikatora przeglądarki internetowej) do portalu, którego wtyczka została użyta. Korzystanie z wtyczek jest dobrowolne, użycie wtyczki oznacza zgodę na przekazanie danych portalowi, z którego wtyczki Państwo korzystają.

Dane osobowe Czytelników nie są przekazywane ani udostępniane innym stronom trzecim. Okoliczność ta nie wpływa na obowiązki Administratora wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Powierzenie przetwarzania
Dane osobowe Czytelnika mogą przetwarzać w imieniu Administratora podmioty trzecie, np. dostawcy odpowiedzialni za dostarczenie infrastruktury informatycznej (hostingodawca, operator poczty elektronicznej, firma zarządzająca siecią komputerową). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje odpowiedniej ochrony danych osobowych.

Czy Administrator przekazuje zebrane dane do państw trzecich?
Administrator nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich. 

Jakie prawa przysługują Czytelnikowi w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora?
Osoba, której dane dotyczą uprawniona jest do żądania:

dostępu do danych, które jej dotyczą;

sprostowania danych, które jej dotyczą;

usunięcia danych, które jej dotyczą

ograniczenia przetwarzania danych, które jej dotyczą

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych

przeniesienia danych osobowych

Ponadto, w przypadku w którym przetwarzanie przez Administratora odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez właściciela danych osobowych, osobie tej przysługuje prawo cofnięcia zgody (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które odbywało się przed jej wycofaniem). 

Osoba, której dane dotyczą, uprawniona jest do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Czy Administrator wykorzystuje pliki cookies? 
Pliki cookies wykorzystywane w Systemie mogą zawierać dane osobowe w postaci numeru IP, których jednak z uwagi na wykorzystanie zanonimizowane Administrator nie zapisuje i nie przechowuje. Prosimy o zapoznanie się z polityką plików cookies.

Na poradnikprzedsiębiorcy.pl używane są również ciasteczka firmy Gemius. Ciasteczka te używane są w celu prowadzenia badania oglądalności stron internetowych w Polsce oraz w celu badań statystycznych o ruchu na tej stronie internetowej. Gemius, prowadząc badanie, może zaprosić Czytelnika tej strony do udziału w badaniu. Zaproszenie następuje poprzez wyświetlenie kwestionariusza zbierającego dane społeczno-demograficzne, wyłącznie za zgodą Czytelnika. Czytelnik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z ciasteczek wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce. Podstawą prawną wykorzystania ciasteczek jest zgoda na przetwarzanie danych połączonych z identyfikatorem cookie, wyrażona zgodnie z aktualnym prawem, w Polsce na przykład robisz to poprzez wybór odpowiednich ustawień technicznych w przeglądarce internetowej, której używasz. Pełne dane przechowywane są przez okres 3 lat, począwszy od momentu rozpoczęcia zbierania tych danych. Dane starsze niż 3 lata są samplowane (bardzo duża część jest usuwana, a zachowywane są jedynie dane reprezentatywne) i przechowywane przez nas jedynie w celach statystycznych, z zachowaniem odpowiednich środków ochrony. W poszanowaniu Twoich praw osobistych, wspieramy ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Masz prawo do przenoszenia danych (zmiany administratora danych), usunięcia danych, które Ciebie dotyczą, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, uzyskania informacji nt. danych, które Ciebie dotyczą, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz w związku z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji (profilowanie). Masz także prawo złożyć skargę do właściwego organu ochrony danych osobowych.

Pozostałe informacje o Gemius, jego polityce prywatności i narzędziach do zarządzania przysługującymi Ci prawami można odnaleźć na stronie www.gemius.pl/polityka-prywatnosci.html 

Jak długo Administrator przechowuje zebrane dane osobowe?
Przechowujemy Państwa dane tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane i dopóki mamy do tego podstawę prawną. Dane są przez nas usuwane niezwłocznie po wygaśnięciu celu, w jakim zostały zebrane a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, niezwłocznie po jej wycofaniu.

Czy Administrator profiluje dane osobowe?
Nie. Dane osobowe nie są przez Administratora profilowane ani wykorzystywane w celach innych niż wymienione w niniejszej polityce prywatności.

Profile na portalach społecznościowych
Administrator posiada profile na następujących portalach społecznościowych:

Facebook

LinkedIn

Twitter

Administrator w ramach posiadania ww. profili przetwarza dane, osób odwiedzających te profile (takie jak komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe). Dane te są zbierane w celu:

umożliwienia właścicielom danych aktywności na portalach społecznościowych

prowadzenia portali społecznościowych i komunikowania za ich pomocą informacji o działalności Administratora

w celach statystycznych i analitycznych

Sposób kontaktu w sprawie uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych
Czytelnik może skontaktować się z Administratorem:

mailowo pisząc na adres: biuro@winswydawnictwo.pl

tradycyjnie pisząc pod adres: WINS Wydawnictwo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bolesława Krzywoustego 105/21, 51-166 Wrocław.
Zmiany w polityce prywatności
Na zmiany w polityce ochrony prywatności poradnikprzedsiębiorcy.pl może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach poinformujemy Państwa poprzez zamieszczenie informacji w zakładce polityka prywatności na głównej stronie serwisu.

Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/polityka-prywatnosci
Masz pytanie lub chcesz się do nas dołączyć?
Wypełni wniosek, skontaktujemy się z tobą wkrótce
Treść wiadomości
FUNDACJA
NA RZECZ PERSPEKTYW "CEL"

SIEDZIBA:
ul. Morgowa 1
04-224, WARSZAWA


KRS: 0000728626

NIP: 1132971474

REGON: 380021051

Oddziały:

Gdynia:
Bernarda Chrzanowskiego 8
81-338 Gdynia,Warszawa:
Rozbrat 44A lokal 300
00-419 Warszawa


INFORMACJA BANKOTWA:

PLN: PL9111402004 0000 320279546225
EUR: PL0311402004 0000 391211036623
USD: PL1811402004 0000 321214791372


Numer SWIFT/BIC: BREXPLPWMBK
mBank S.A. FORMERLY BRE BANK S.A. (RETAIL BANKING)


SUBSKRYBUJ NAS:

©2018.04.20 All Rights Reserved
E-mail: fundacja@cel.org.pl
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis i wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.

OK
Made on
Tilda